Suomussalmen talkkiesiintymä lyhyesti

 • Suomussalmen mineraalivarannot muodostuvat neljästä erillisestä Saarikylän muodostumaan kuuluvasta esiintymästä (Haaponen, Kivikangas, Sivusuvanto ja Kivisuvanto).
 • Kansainvälinen JORC-standardin mukainen mineraalivarantoarvio Haaposen esiintymästä on 22,3 miljoonaa tonnia.
 • JORC-standardin mukaiset kairaukset on tehty 75-125 metrin syvyyteen. Lisäkairauksien avulla mineraalivarantoa voitaneen todentaa jopa 30 miljoonaan tonniin.
 • Olemassa oleva louhos- ja tehdasinfrastruktuuri tarjoaa hyvän lähtökohdan uuden toiminnan kehittämiselle.
 • Suomussalmen talkkiesiintymää on kairattu Tulikiven toimesta noin 10,000 metriä, joista noin 1000 metriä on JORC-standardin vaatimia lisäkairauksia. JORC-tutkimusten yhteydessä esiintymästä on tehty 30 talkin vaahdotuskoetta talkin ominaisuuksien varmentamiseksi.
 • Haaposen esiintymästä on laadittu alustava louhintasuunnitelma ja siitä on toteutettu kaivosoptimointi.
 • Suomussalmen toiminnoilla on pitkään jatkuneen toiminnan ansiosta hyvät sidosryhmäsuhteet.
 • YLEISKUVAUS SUOMUSSALMEN TALKKIESIINTYMÄSTÄ

  Suomussalmen mineraalivarannot muodostuvat neljästä erillisestä Saarikylän muodostumaan kuuluvasta esiintymästä. Saarikylän muodostuma kuuluu puolestaan laajempaan Suomussalmen arkeeiseen liuskevyöhykkeeseen.
  Saarikylän muodostuma koostuu felsistä metavulkaniiteista, musta liuskeista, basalteista ja komatiittisistä kivistä.
  Tämän komatiittisen jakson pituus Saarikylän muodostumassa on noin 15 km. Neljä suurta vuolukiviesiintymää ovat komatiittisessä jaksossa, jotka ovat Tulikiven kaivospiirissä .

  Haaponen
  • Pituus (m): 345
  • Leveys (m): 175
  • Syvyys (m): 100+
  • Talkkimalmi JORC (tonnia): 22 300 000
  • Kairaus alueella (m): 2860

  Kivikangas
  • Pituus (m): 275 • Leveys (m): 140
  • Syvyys (m): 80
  • Jäljellä oleva vuolukiven arvioitu kokonaismäärä (tonnia): 5 000 000
  • Kairaus alueella (m): 5 540

  Sivusuvanto ja Kivisuvanto
  • Kokonaispituus (m): 470
  • Kokonaisleveys (m): 160
  • Keskimääräinen syvyys (m): 85
  • Arvioitu mineraalipotentiaali (tonnia): 9 000 000
  • Kairaus alueella (m): 3360

  Geologinen yleiskuva Haaposen esiintymästä

  Haaposen esiintymästä tehdyt kokeet osoittavat talkin soveltuvan useimpiin teollisiin sovelluksiin

  Tuotanto Suomussalmen talkkiesiintymässä voidaan käynnistää nopeasti