Nordic Talc Oy

Nordic Talc Oy kuuluu Tulikivi-Konserniin. Nordic Talc Oy:n tavoitteena on Tulikivi Oyj:n Suomussalmen kaivospiiriin kuuluvien talkkivarantojen teollinen hyödyntäminen.

Lue lisää ...

Suomussalmen esiintymä

Suomussalmen talkki esiintymä koostuu neljästä erillisestä esiintymästä (Haaponen, Kivikangas, Sivusuvanto & Kivisuvanto).

Lue lisää ...

Vastuullisuus

Tietoa ympäristövaikutusten arvioinnista.

Lue lisää ...Kumppanit

Yhteistyökumppaneinamme projektissa on monet eri alan suomalaiset osaajat sekä viranomaiset. Lisäksi hanketta tukee Kainuun ELY-keskus sekä EU:n aluerahasto.
Lue lisää ...